جدول قیمت ها

می توانید متن مورد نظر خود را اینجا بنویسید.

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1495417623380{margin-top: 58px !important;}”][vc_column_text]

جدول قیمت ها

اگر محصولات و خدمات مختلفی عرضه می کنید، این بهترین المان برای نمایش آنها به همراه قیمتشان است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_mode=”color” css=”.vc_custom_1495417370061{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 40px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][g5plus_pricing_tables columns=”4″ nav=”” autoplaytimeout=”5000″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”2″ items_mb=”1″ is_slider=”true” dots=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B5%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B1%DB%B0%3C%2Fstrong%3E%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B2%DB%B4%2F%DB%B7%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA%22%7D%5D” name=”پایه” price=”۱۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B1%DB%B2%3C%2Fstrong%3E%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B4%DB%B0%3C%2Fstrong%3E%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B2%DB%B4%2F%DB%B7%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA%22%7D%5D” featured_image=”3325″ is_featured=”true” name=”اقتصادی” price=”۳۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید” css=”.vc_custom_1500469819407{margin-bottom: 25px !important;}”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%88%20%3C%2Fstrong%3E%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%22%7D%5D” name=”ویژه” price=”۹۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%88%20%3C%2Fstrong%3E%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%22%7D%5D” name=”لاکچری” price=”۲۹۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید”][/g5plus_pricing_tables][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” overlay_mode=”color” overlay_color=”rgba(238,238,238,0.7)” css=”.vc_custom_1494669388958{background-image: url(http://demo.sbthemes.ir/startup/wp-content/uploads/2017/05/bg-pricing-2.png?id=1720) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][g5plus_space desktop=”135″ tablet=”110″ tablet_portrait=”100″ mobile_landscape=”90″ mobile=”80″][g5plus_pricing_tables columns=”3″ nav=”” autoplaytimeout=”5000″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”2″ items_mb=”1″ is_slider=”true” dots=”true”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”layout_text” price_size=”fs-80″ values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B5%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B1%DB%B0%3C%2Fstrong%3E%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B2%DB%B4%2F%DB%B7%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA%22%7D%5D” name=”طرح پایه ها” price=”۱۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”layout_text” price_size=”fs-80″ values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B1%DB%B2%3C%2Fstrong%3E%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B4%DB%B0%3C%2Fstrong%3E%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%DB%B2%DB%B4%2F%DB%B7%3C%2Fstrong%3E%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA%22%7D%5D” featured_text=”بهترین انتخاب” is_featured_1=”true” name=”اقتصادی” price=”۳۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید” css=”.vc_custom_1500470064181{margin-bottom: 20px !important;}”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”layout_text” price_size=”fs-80″ values=”%5B%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%88%20%3C%2Fstrong%3E%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%3Cstrong%3E%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%22%7D%5D” name=”ویژه” price=”۹۹” text_time=”هزار تومان” button_text=”هم اکنون بخرید”][/g5plus_pricing_tables][g5plus_space desktop=”85″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1495417147506{margin-top: 80px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][g5plus_pricing_tables columns=”3″ nav=”” autoplaytimeout=”5000″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”2″ items_mb=”1″ is_slider=”true” dots=”true”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”full_package” package_image=”3831″ price_size=”fs-60″ pd_top=”0″ pd_bottom=”0″ name=”طرح پایه ها” price=”۱۹ هزار تومان” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” button_text=”هم اکنون بخرید” link=”url:%23|||”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”full_package” package_image=”3832″ price_size=”fs-60″ is_featured_2=”true” pd_top=”90″ pd_bottom=”50″ name=”اقتصادی” price=”۳۹ هزار تومان” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” link=”url:%23|||” button_text=”هم اکنون بخرید” css=”.vc_custom_1500470266690{margin-bottom: 20px !important;}”][g5plus_pricing_table_item pricing_style=”full_package” package_image=”3830″ price_size=”fs-60″ pd_top=”90″ pd_bottom=”50″ name=”ویژه” price=”۹۹ هزار تومان” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” button_text=”هم اکنون بخرید” link=”url:%23|||”][/g5plus_pricing_tables][/vc_column][/vc_row]